Fujian    |    Photos    |    Home

Fuzhou

福州

        May 1st Square and Mao Ze Dong Statue

        Yu Shan Scenic Area